Impressum

Tekstovi:
Javna ustanova „Priroda“
Grivica 4
51000 Rijeka
M: info@ju-priroda.hr
OIB: 82785517509

Dizajn vizualnog identiteta:
Mladen Stipanović

Fotografije na naslovnici:
Patrik Krstinić, Marko Matešić

 

Dizajn i izrada stranice:
Prospekt d.o.o., Rijeka