O projektu

NAZIV PROJEKTA

Centar za posjetitelje
o velikim zvijerima

Nositelj projekta: Javna ustanova „Priroda“

Partneri na projektu: Općina Ravna Gora,
Turistička zajednica Gorskog kotara

EU okvir

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ objavljen je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, i to u okviru Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

8180006.45

Ukupna vrijednost projekta

7152287.09

Ukupni prihvatljivi troškovi

5006600.96

EU sufinanciranje projekta

1062989.30

Sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

1.6.2015. – 31.12.2021.

Razdoblje provedbe projekta

O projektu

OSNOVNE AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA:

  • obnova tj. rekonstrukcija zgrade budućeg Centra za posjetitelje
  • uređenje stalnog izložbenog postava o velikim zvijerima
  • izrada akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i marketinškog plana
  • osmišljavanje i izrada prototipa autohtonih suvenira inspiriranih prirodnom baštinom
  • izrada edukativno-promotivnih materijala kao što su dječja igra memorija, dvojezična slikovnica, goranski bestijarij i sl.

U okviru projekta nabavit će se oprema i softver za evidenciju posjetitelja, energetski učinkovite klupe te uvesti WiFi za posjetitelje. Značajna pažnja posvetit će se osmišljavanju i razvoju radionica za najmlađe o velikim zvijerima, praćenju tragova, pripovijedanju priča i slično, što će postati programi koji će se odvijati u budućem Centru. Javna ustanova „Priroda“ već niz godina u okviru svojih redovnih aktivnosti obavlja monitoring velikih zvijeri putem fotozamki pa će se tako u okviru projekta osigurati dodatne fotozamke koje će omogućiti prikupljanje zanimljivih podataka, što će se koristiti i u radu Centra. Kroz projekt će se ojačati vlastiti kapaciteti kroz edukacije zaposlenika te će se izraditi internetska stranica Centra gdje će šira javnost moći pratiti aktualna događanja i zanimljivosti te se educirati o prirodnim fenomenima Gorskog kotara. Promotivne aktivnosti odvijat će se sa ciljem predstavljanja Centra na specijaliziranim sajmovima, u školama i turističkim agencijama te s ciljem povećanja vidljivosti Centra oglašavanjem preko jumbo plakata te objavama u specijaliziranim časopisima i emisijama.

vuk bijeli grafika
Vizualni identitet Centra za posjetitelje Velike zvijeri

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

 

Projektom rekonstrukcije i prenamjene zgrade u Centar za posjetitelje o velikim zvijerima i osmišljavanjem zanimljivih cjelogodišnjih turističko-edukativnih sadržaja unaprijediti će se uvjeti za očuvanje i održivo upravljanje prirodnom baštinom, uz povećanje turističke atraktivnosti destinacije Gorski kotar uz razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti kroz promociju ekološke mreže Natura 2000.

Stavljanjem u funkciju Centra za posjetitelje potaknut će se lokalno gospodarstvo. Povećat će se broj posjetitelja, produžiti turistička sezona, otvoriti nova radna mjesta, motivirati lokalno stanovništvo na gospodarsku aktivnost (proizvodnju hrane, pružanje usluga smještaja, izradu suvenira, otvaranje restorana koji služe lokalne specijalitete i sl.). Cijela destinacija će postati prepoznatljivija i privlačnija posjetiteljima. Tijekom projekta organizirat će se edukativne aktivnosti za buduće zaposlenike Centra što će osigurati kvalitetne edukativne programe i sustavno upravljanje posjetiteljima. U tu svrhu će se izraditi Plan upravljanja posjetiteljima koji će zaposlenici Centra provoditi.

KONTAKT OSOBA 

Petra Stijelja, dipl.ing biol.
Tel. 051/352-406
E-mail: petra.stijelja@ju-priroda.hr

grafika medvjeda