Literatura

Zahvaljujući istaknutom lovnom stručnjaku Alojziju Frkoviću i njegovom predanom radu, svijetlo dana ugledale su u Hrvatskoj i knjige posvećene medvjedu, vuku i risu.

U svjetskoj znanstvenoj i stručnoj literaturi napisano je mnogo knjiga, radova i publikacija koje je moguće pronaći na internetu, a u Hrvatskoj je realiziran i niz projekata koji su u fokusu imali velike zvijeri. Niže navodimo samo nekoliko zanimljivih i nadasve korisnih poveznica na neke od njih.

https://dinalpbear.eu/home/

https://www.carnivoradinarica.eu/hr/

https://www.lifelynx.eu/?lang=hr

publikacije ris, smeđi medvjed i vuk