Kutak za medije

Osnovne informacije

ADRESA CENTRA ZA POSJETITELJE: Karolinska cesta 89, 51314 Ravna Gora
KONTAKT TELEFON CENTRA: 051 214 817
MAIL CENTRA:  centar.velikezvijeri@ju-priroda.hr

UPRAVA: Javna ustanova “Priroda”
ADRESA SJEDIŠTA JAVNE USTANOVE: Grivica 4, 51000 Rijeka
BROJ TELEFONA UPRAVE: 051 352 400
MAIL UPRAVE:  info@ju-priroda.hr
WEB UPRAVE: www.ju-priroda.hr

Vizualni identitet Centra za posjetitelje Velike zvijeri

Fotografije

Molimo Vas da uz objavu svake fotografije u čijem je imenu naveden/a autor/ica, isti/a bude naveden/a

Fotografije centra

Fotografije fotozamki

Fotografije šuma Gorskog kotra

Fotografije tragova