Upravljanje Centrom i partneri

Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“ djeluje u sklopu Javne ustanove „Priroda“ – javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Primorsko-goranske županije. Javna ustanova „Priroda“ osnovana je od strane Primorsko-goranske županije sa ciljem očuvanja i zaštite biološke raznolikosti te edukacije, održivog korištenja i valorizacije prirodne baštine. Ustanova upravlja sa 28 zaštićenih područja i 103 područja ekološke mreže NATURA 2000 na području Primorsko-goranske županije. Ekološka mreža u Županiji obuhvaća gotovo 75 % ukupne kopnene površine te nešto više od 16 % površine mora.

Centar je zamišljen kao prostor koji na inovativan i zanimljiv način približava posjetiteljima specifičnosti i vrijednosti očuvanog goranskog kraja u kojem obitavaju velike zvijeri – smeđi medvjed, sivi vuk i euroazijski ris. Medvjed, vuk i ris kao predatori na vrhu hranidbenog lanca utječu na stabilnost ostalih vrsta i staništa te pridonose općoj bioraznolikosti. Stabilne populacije ovih zvijeri u većini europskih zemalja danas su u potpunosti istrijebljene pa je značaj  područja  Gorskog  kotara  za  njihovo očuvanje izniman zbog čega to područje danas čini sastavni dio europske ekološke mreže NATURA 2000.

S ciljem podizanja svijesti šire javnosti o važnosti očuvanja tri velike zvijeri i njihovo staništa Gorskog kotara, tijekom 2014. godine pokrenute su aktivnosti na osmišljavanju projekta uspostave Centra za posjetitelje „Velike zvijeri“. Za samu prijavu i realizaciju projekta bilo je potrebno učiniti niz predradnji, pa je tako Primorsko-goranska županija osigurala preduvjete za razvoj projekta te regulirala imovinsko-pravne odnose, izrađena je projektna dokumentacija i glavni projekt, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u financirao je izradu studije izvedivosti, projektnog zadatka, projektne dokumentacije unutrašnjeg uređenja i njegovog vizualno-grafičkog identiteta te pripremu prijave na natječaj za strukturne fondove EU.

Projekt „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ tako je u ožujku 2017. godine prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ koji je objavljen u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je tijekom nekoliko faza evaluacije uspješno ocijenjen te je u drugoj polovini 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Projekt su u partnerstvu provodile Javna ustanova „Priroda“ i Primorsko-goranska županija zajedno s partnerima Općinom Ravna Gora i Turističkom zajednicom Gorskog kotara.