Izjava o pristupačnosti

Javna ustanova Priroda nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu: https://centar-velikezvijeri.eu/

 

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Implementacijom WordPress platforme te postavljanjem One Click Accessibility plug-ina za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

 

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ:

  • pojedini dokumenti (.pdf, .ppt, .doc) nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana te su
    dostupni isključivo kao datoteke za preuzimanje,
  • pojedini PDF dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku koji čitač ekrana ne može pročitati,
  • kontakt obrazac nema odgovarajuću oznaku odnosno opis pa funkcija ili svrha te kontrole obrasca možda neće biti predstavljena korisnicima čitača zaslona,
  • dio poveznica nije podcrtan odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise, ali ikona strelice ili promjena boje teksta su indikatori poveznice,
  • polje za pretraživanje nema alternativnog teksta,
  • u nekim djelovima je prisutna tablica izgleda, a čitači zaslona mogu ih tumačiti kao tablice podataka osobito ako sadrže ćelije zaglavlja tablice,
  • postoje gumbi koji nemaju tekstualnu vrijednost (ikone strelice kod paginacije).

 

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 10. prosinca 2021., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene te automatizirane provjere pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool te vanjskom procjenom.


POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Povjerenika za informiranje o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-pošte na adresu marija.saric@ju-priroda.hr, putem internetskog kontakt obrasca, telefonski ili pisanim putem na adresi: Javna ustanova priroda, Grivica 4, 51000 Rijeka.

 

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranice, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01/4609-041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.