Brojnost risova u Primorsko-goranskoj županiji procijenjena je na 40-45 jedinki

04. 1995.