Crvena knjiga sisavaca Hrvatske

03. 2006.

U Crvenoj knjizi sisavaca Hrvatske sustavno su obrađeni postojeći podatci o fauni sisavaca, primjenom kriterija Svjetske udruge za zaštitu prirode (IUCN) procijenjeno je stanje ugroženosti, pa je tako stvorena stručna podloga za planiranje daljnjih mjera kojima će se očuvati ugrožene vrste.

U Crvenoj knjizi ris je stavljen u kategoriju regionalno izumrlih vrsta, a vuk i medvjed u potencijalno ugrožene vrste.