Doktorski rad o risu

01. 2011.

Obranjen je doktorski rad dr. sc. Magde Sindičić pod naslovom Genetska raznolikost populacije risa (Lynx lynx) iz Hrvatske. Jedan od najvažnijih rezultata rada je spoznaja da se „posljedice uskog grla i parenja u srodstvu kod risa u Hrvatskoj očituju znatnim gubitkom genske raznolikosti, te se zbog izoliranosti od ostalih populacija reintrodukcija novih jedinki predlaže kao jedino moguće rješenje za obnovu genske raznolikosti i osiguranje opstanka populacije u Dinaridima“.