Donesen Zakon o lovstvu

03. 2005.

Zakon o lovstvu donio je Hrvatski Sabor na sjednici od 17. studenoga 2005. godine i on je usklađen s pravnim sustavom Republike Hrvatske u pojedinim upravnim područjima, s osnovnim načelima koja je usvojio Međunarodni savjet za lov i očuvanje divljači (CIC). Zakonom o lovstvu propisano je da je smeđi medvjed u Republici Hrvatskoj divljač. Odredbama zakona propisana je i njegova zaštita.