Donesena Naredba banske uprave Savske banovine

1935

Donesena je Naredba banske uprave Savske banovine prema kojoj se medvjed mogao loviti samo uz dozvolu državne vlasti.