Donijeti Planovi upravljanja risom i vukom u Hrvatskoj

12. 2004.

Ministarstvo kulture je donijelo (na temelju zajedničkog rada stručnjaka i predstavnika svih zainteresiranih strana u okviru LIFE projekta zaštite i upravljanja vukovima) Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj. Također, donijet je i Plan upravljanja risom. Ovim je dokumentima, uz ostalo, procijenjena brojnost ovih zvijeri te mjere zaštite uz propisivanje niza aktivnosti za njihovo očuvanje u Hrvatskoj, dakako uz što harmoničniji odnos s čovjekom, čime ni sociološka komponenta nije zanemarena.