Izgrađen „zeleni most“ Dedin istočno od Delnica

1999

Prijelaz Dedin je prvi u nizu „zelene“ infrastrukture na hrvatskim autocestama namijenjen isključivo divljim životinjama kako bi one lakše savladavale cestovnu barijeru koja cjepka njihovo nekad cjelovito stanište i omogućuje relativno nesmetano korištenje raspoloživog teritorija. Tijekom vremena, prijelaz Dedin pokazao se funkcionalnim, što je potvrđeno brojnim zabilježenim prelascima velikih zvijeri i ostalih životinja. Do tih se podataka došlo pregledom foto-zamki koje su postavljene na „zelenom mostu“.