Na Velebitu utvrđeno obitavanje minimalno 13 do 18 odraslih jedinki risa

ožujak 2018 - ožujak 2019

Istraživanje foto-zamkama provedeno na Velebitu u sklopu projekta LIFE Lynx utvrđen je minimalan broj risova što je podatak nužan za učinkovito upravljanje i zaštitu dinarske populacije. Istraživanje je provedeno na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica, gdje su od 20. ožujka 2018. do 21. ožujka 2019. postavljene 54 foto-zamke.

Tijekom 6141 dana aktivnosti zabilježeno je 85 događaja na kojima je ris. Dobivene fotografije međusobno su uspoređene i identificirano je 16 jedinki, od kojih su u njih šest poznate obje strane tijela, u pet samo lijeva, a u pet samo desna strana tijela. Prema dobivenim rezultatima procijenjeno je da na istraživanom području obitava minimalno 13 do 18 odraslih risova.