Nakon gotovo jednog stoljeća ris ponovo u Hrvatskoj!

03. 1974.

Dana 16. lipnja, nakon izbivanja od gotovo jednog stoljeća, na Lascu u Nacionalnom parku Risnjak ponovo je viđen ris. Dolazak risa u Hrvatsku rezultat je uspješne reintrodukcije karpatskih risova koja je provedena 1973. godine na području Kočevja u susjednoj Sloveniji.