Objavljena knjiga Alojzija Frkovića Ris u Hrvatskoj

ožujak 2003

Knjiga predstavlja prvu monografiju na hrvatskom jeziku koja obrađuje problematiku risa u Hrvatskoj. Prema riječima autora, svrha je ove publikacije pomoći osigurati dugoročan opstanak populacije risa u Hrvatskoj uz što harmoničniji odnos s ljudima.