Objavljena monografija autora Alojzija Frkovića Vuk u Hrvatskoj

2004