Populacija vukova u Hrvatskoj stabilna

03. 2008.

Analizom prikupljenih podataka u 2008. godini procijenjeno je da je populacija vuka u Hrvatskoj stabilna s brojnošću od najmanje 175 do najviše 244 jedinke. To u prosjeku iznosi 209 jedinki koje su raspoređene u 50-ak čopora. Već prilikom procjene stanja populacije vuka u Hrvatskoj 2007. godine velika pažnja pridavala se graničnim čoporima koji dio godine provode u Hrvatskoj, a dio van nje. Stoga procjena brojnosti populacije vuka u 2008. godini također posebno tretira granične čopore koje Hrvatska dijeli sa Slovenijom i BiH.