Pravilnik o prijelazima za divlje životinje

06. 2006.

Pravilnik o prijelazima za divlje životinje donesen je 2006. godine (Narodne novine, broj 34/06.). Ovim Pravilnikom se utvrđuju mjere zaštite, obveznici zaštite i način održavanja prijelaza kojima se osigurava nesmetano i sigurno prelaženje divljih životinja. Prijelazi uživaju zaštitu kao prirodne vrijednosti.