Procijenjen broj vukova u Hrvatskoj

1992

Po prvi puta u Hrvatskoj procijenjen je broj vukova utemeljen na znanstvenim metodama. Procijenjeno je da je njihov broj tijekom 1990-tih spao na samo dvadesetak jedinki.