Procijenjena brojnost medvjeda genetičkim metodama

rujan – prosinac 2015

U razdoblju od rujna do prosinca 2015. godine projektni tim LIFE DINALP BEAR proveo je sakupljanje uzoraka izmeta medvjeda za genetička istraživanja na području Republike Hrvatske i Slovenije kako bi se, po prvi puta, na temelju znanstvenih analiza odredila veličina populacije smeđeg medvjeda. Uz pomoć tisuća volontera (uglavnom lovaca i šumara, ali i zainteresirane šire javnosti), u obje zemlje sakupljeno je čak 4687 neinvazivnih genskih uzoraka. Na temelju dvaju procijenjenih parametara – minimalnog i maksimalnog godišnjeg broja medvjeda došlo se za godinu 2015. do brojke od minimalnih 793 (702-928), odnosno maksimalnih 937 (846-1072) jedinki medvjeda na teritoriju RH. Utvrđeno je da u Hrvatskoj populaciji ima 58,2% ženki i 41,8% mužjaka.