Započeo projekt LIFE COEX

10. 2004.

Projekt LIFE COEX je pokrenut s ciljem unaprjeđivanja suživota ljudskih aktivnosti i velikih zvijeri putem razvijanja neophodnih socio-ekonomskih i zakonskih preduvjeta za ublažavanje konfliktnih situacija u ciljanim područjima. Projekt promiče zaštitu prioritetnih vrsta unutar europske ekološke mreže Natura 2000 te promiče harmoničan suživot ovih vrsta i njihova okoliša.