Provedena treća anketa o stavovima javnosti spram smeđeg medvjeda

01. 2015.

Kako se okolnosti mijenjaju tako se i stavovi javnosti o velikim zvijerima i njihova razina prihvaćanja može mijenjati. Studije o stavovima javnosti ponavljane kroz vrijeme mogu najbolje prikazati trendove promjena. Tako su u Republici Hrvatskoj istraživanja o stavovima javnosti prema medvjedu rađena tri puta dosada, 2002. godine, 2008. godine, te u okviru projekta LIFE DINALP BEAR, 2015. godine. Rezultati sve tri provedene ankete pokazali su vrlo pozitivne stavove javnosti prema medvjedu.