Provodi se prebrojavanje velikih zvijeri prema tragovima u snijegu

2006 - 2008

Procjene brojnosti velikih zvijeri izrađene u 2007. i 2008. godini u velikoj su se mjeri oslanjale na rezultate akcija praćenja populacija prema tragovima u snijegu provedenih tijekom zima 2006./07. i 2007./08. godine. U tome su sudjelovali predstavnici brojnih lovačkih udruga i ovlaštenici prava lova, predstavnici Hrvatskih šuma te nadzornici u zaštićenim područjima. Tijekom tih akcija tragači su u nekoliko navrata, u jutro nakon dana (ili noći) kada je pao snijeg obilazili staništa (lovišta i zaštićena područja) u kojima žive velike zvijeri i bilježili podatke o svakom pronađenom tragu.