RH potvrdila Konvenciju o biološkoj raznolikosti

travanj 1996

Republika Hrvatska potpisnica je svih relevantnih međunarodnih propisa s područja zaštite prirode. Jedan od osnovnih propisa u tom području jest Konvencija o biološkoj raznolikosti, koju je naša zemlja potvrdila u travnju 1996. godine i time se obvezala na očuvanje i unaprjeđenje postojeće biološke raznolikosti te održivo korištenje njezinih komponenti, pa tako i velikih zvijeri.