Ulovljen posljednji autohtoni ris na području Risnjaka

1854

Na području Risnjaka, koji je slovio po risovima, a po risu je možda dobio i ime, ulovljen je posljednji autohtoni ris na ovoj planini. Ulovljen je „u gvožđa“, tj. u posebno konstruiranu željeznu stupicu postavljenu na istočnom podnožju Risnjaka. Otada se na Risnjaku risovima zatro svaki trag sve do 15. lipnja 1974. kada je ris ponovo viđen na livadi Lazac, a potječe od karpatskih risova reintroduciranih (ponovno naseljenih) kod Kočevja u Sloveniji.