Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti

lipanj 1999

Hrvatski državni sabor u lipnju 1999. donio je Strategiju i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske – NSAP (Narodne novine, br. 81/99) u kojoj je između ostalog  navedena obveza izrade akcijskih planova za zaštitu ugroženih vrsta.