U Gorskom kotaru započelo terensko istraživanje vukova

07. 2001.

Istraživanjima vukova koje provodi dr. sc. Josip Kusak s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu cilj je saznati što više činjenica o biologiji vuka u Gorskom kotaru, prvenstveno o njihovom kretanju, o broju čopora, o broju jedinki koje čine pojedini čopor, veličini teritorija koji zaposjeda pojedini čopor i drugo.