U Hrvatskoj su započela telemetrijska istraživanja vukova

10. 1998.

Zalaganjem dr. sc. Josipa Kusaka sa Zavoda za biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu započelo je telemetrijsko praćenje vukova u Hrvatskoj i obilježena je radioodašiljačem mlada vučica Pepa, prvi u nizu telemetrijski praćenih vukova.