U razdoblju 23 godine u Hrvatskoj ulovljeno 211 risova

1978 - 2000

Sveukupno je u razdoblju od 1978., kada je odstrijeljen prvi reintroducirani ris, do 2000. godine u Hrvatskoj odstrijeljeno ili na druge načine odlovljeno 211 risova.