Uhvaćena risica Andreja

03. 2019.

U sklopu provedbe INTERREG projekta Carnivora Dinarica uhvaćena je kod Klane ženka risa. Risica je u kaveznu zamku ušetala tijekom noći 7. ožujka 2019. godine. Procijenjene je starosti 2 godine i mase 16 kilograma. Nakon obrade, opremljena je GPS ogrlicom radi praćenja kretanja. Risica je nazvana Andreja.