Vukovi još nastanjuju cijelu Hrvatsku

1894

Lovna statistika pokazuje da su vukovi još prije stotinu godina nastanjivali cjelokupnu današnju površinu Republike Hrvatske jer je 1894. godine u svakoj tadašnjoj županiji ubijen najmanje po jedan vuk. Na prijelazu 19. u 20. stoljeće, prema lovnoj statistici Austro-Ugarske monarhije, na području Dalmacije godišnje je ubijano desetak vukova.