Vukovi u dolini Rječine

09. 2019.

Tijekom ljeta zabilježena je prisutnost vuka na području Grobnika i u dolini Rječine. Zaredalo se i nekoliko napada na domaće životinje. U više navrata viđane su dvije jedinke vuka u gornjem dijelu doline Rječine, vjerojatno pripadnici čopora Suho. Kako bi se spriječile štete na stoci, potrebna je edukacija i poduzimanje zaštitnih mjera.