Medvjeđi tragovi u tankom snježnom pokrivaču (foto Marko Matešić)

tragovi medvjeda