Medvjeđa prtina u dubljem snijegu (foto Marko Matešić )

Medvjeđa prtina u dubljem snijegu (foto Marko Matešić )