Novosti

Poziv na početnu konferenciju projekta “Centar za posjetitelje o velikim zvijerima”

By 12 veljače, 2019 1 prosinca, 2021 No Comments

Uz podršku Primorsko-goranske županije, Javna ustanova „Priroda“ je u ljeto 2018. godine s partnerima Općinom Ravna Gora i Turističkom zajednicom općine Ravna Gora, započela s provedbom projekta pod nazivom „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“. Projekt će se provoditi do rujna 2020. godine u malom goranskom mjestu Stara Sušica koje je smješteno u neposrednoj blizini Ravne Gore.

Projekt je odobren u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“, a sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 8.180.006,45 kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi za sufinanciranje EU sredstvima iznose 7.152.287,09 kuna. EU sufinancira projekt sa 5.006.600,96 kuna (70%), a Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini sa 1.062.989,30 kuna (15% vlastitog učešća).

Ovim putem vas sa zadovoljstvom pozivamo na Početnu konferenciju projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ koja će se održati u petak, 15. veljače 2019. godine u 12:00 sati u višenamjenskoj dvorani Sportsko-poslovnog centra “Goranka” u Ravnoj Gori na adresi Ivana Gorana Kovačića 174.

Program početne konferencije projekta "Centar za posjetitelje o velikim zvijerima"

Program početne konferencije projekta “Centar za posjetitelje o velikim zvijerima”

Kroz projekt je predviđeno izvršiti rekonstrukciju i prenamjenu postojeće ruševne zgrade u Staroj Sušici u novi multimedijalni Centar za posjetitelje pod nazivom Velike zvijeri te u sklopu njega osmisliti i ponuditi zanimljive cjelogodišnje turističko-edukativne sadržaje. Centar bi trebao postati mjesto susreta lokalnog stanovništva, posjetitelja i znanstvenika te u konačnici doprinijeti unaprjeđenju uvjeta za očuvanje prirodne baštine, održivom razvoju turizma te brendiranju Gorskog kotara kao jedinstvene destinacije u kojoj obitavaju sve tri velike zvijeri – smeđi medvjed, sivi vuk i euroazijski ris. U sklopu projekta čitav će niz aktivnosti biti usmjeren i na popularizaciju problematike zaštite prirode te podizanje razine svijesti poglavito o značaju i nužnosti očuvanja vrijedne prirodne baštine koja nas okružuje.

Zašto je za provedbu ovakvog projekta izabran upravo Gorski kotar? Gorski kotar je jedno od rijetkih područja u Europi u kojima još uvijek obitavaju sve tri velike zvijeri. Njihova uloga vršnih predatora je u postojećem ekosustavu ključna, poglavito za održavanje ekološke ravnoteže i sveukupne biološke raznolikosti šireg okruženja. No, razna praznovjerja i strahovi te razvoj civilizacije i nestajanje tradicionalnog načina života, velikim zvijerima ne ostavlja dovoljno prostora za miran suživot s čovjekom. U ne tako davnoj prošlosti sve je to dovelo do masovnog ubijanja velikih zvijeri pa su te životinje u većini europskih zemalja danas istrijebljene. U goranskim se šumama još uvijek može naići na prisutnost i tragove velikih zvijeri, pa one predstavljaju najvažnije stanište za očuvanje medvjeda, vuka i risa, ali ne samo za područje Hrvatske nego i mnogo šire.
Upravo je iz navedenih razloga Gorski kotar prepoznat kao idealna lokacija za izgradnju novog Centra za posjetitelje o velikim zvijerima kroz koji će se s jedne strane promicati očuvanje i zaštita vrijedne prirodne baštine, a s druge stvoriti preduvjeti za stvaranje jedinstvene turističke ponude, povećanje atraktivnosti i brendiranje destinacije.