Dvorac i zgrada gdje će biti Centar Velike zvijeri (današnja fotografija)

Dvorac stara sušica i stara zgrada budućeg centra