Euroazijski ris

Na risjem tragu…

By 7 ožujka, 2019 1 prosinca, 2021 No Comments

Na šumskim cestama Gorskog kotara, ove zime imali smo sreću u više navrata naići na risje tragove utisnute u snijegu, a takvi nalazi uvijek nas razvesele, posebno kada ih možemo dovoljno dugo pratiti i otkriti nove risje prolaze i skrovite staze. U ovom slučaju osjećali smo se kao da hodamo risjom „magistralom“, uz mnoštvo tragova u oba smjera, od relativno svježih do onih starijih. Upravo ti stariji tragovi, duboko utisnuti u snijegu, a zatim i u potpunosti zaleđeni, učinili su nam se kao idealan kalup za uzimanje gipsanog odljeva risjeg traga. U svakom slučaju dobra ideja za izradu jeftinog, a zanimljivog edukacijskog materijala za naš budući Centar ili pak možda originalnog suvenira…

M.M.

Zaleđen trag risa

Zaleđen risji trag – idealan kalup za gipsani odljev (Foto M. Randić)