Sivi vuk

Čopor „Risnjak“

Na terenu i nadalje bilježimo prisutnost vukova iz čopora „Risnjak“. Znakovi vučjeg grebanja u ostatcima snijega, izmet na šumskoj cesti i konačno potvrda snimaka s fotozamke da čopor trenutno ima minimalno tri jedinke. Vođa čopora, primjetio je kameru, no nije joj posvećivao  previše pozornosti, već je čopor odveo dalje u noć…

Čopor „Risnjak“

Vučje grebanje vidljivo u snijegu (Foto: M. Modrić)

Čopor „Risnjak“

Vučji izmet na šumskoj cesti (Foto: M. Modrić)