Medvjeđi tragovi kandža na kori živućeg stabla jele

Medvjeđi tragovi kandža na kori živućeg stabla jele