Zanimljivosti

Rijetka staništa Gorskog kotara

By kolovoz 6, 2019 kolovoz 8th, 2019 No Comments

Izvori u kojima se taloži sedra (Cratoneurion) – u dolini Kupe

Hidrološki, geološki i biološki vrijedni lokaliteti u Gorskom kotaru (vidi i https://ju-priroda.hr/2019/08/bocni-izvori-u-kamacniku/), napose u dolini gornjeg toka rijeke Kupe, jesu izvori i „curki“ tvrde vode na kojima se taloži sedra. Njihova je pojava opažena na nekoliko mjesta u strmim bočnim stranama uz desne obale rijeke Kupe (sl. 1). Koliko nam je zasad poznato, zbog prirode staništa, nakupine sedre i sedrotvornih mahovina nigdje na tom području ne zauzimaju veće površine, već stvaraju jastučaste, točkaste ili vrpčaste formacije prostorno malih površina.

Sl. 1. Zajedinca mahovina sedrotvorki na bočnim padinama u dolini gornjeg toka rijeke Kupe (foto: M. Randić)

Taloženje sedre na takvim mikrolokalitetima u pravilu omogućuju ili potpomažu mahovine sedrotvorke, osobito one značajne za vegetacijsku svezu Cratoneurion commutati Koch 1928. Jedna od karakterističnih mahovina je Palustriella (poznatija i kao Cratoneuron cammutatum s.l.) koja se naseljava na stijenama preko kojih „suze“ ili polako teku vodeni „curki“, ali i na malim, često podvirnim izvorima tvoreći zelenkasto-žućkasto-riđaste nakupine (sl. 1, 2, 3).

Sl. 2. Mahovine sedrotvorke u dolini Kupe

Sl.3. Detalj zajednice iz vegetacijske sveze Cratoneurion (foto: M. Randić)

Mahovinske nakupine u stalnoj su dinamičkoj (ne)ravnoteži u procesima razaranja, erozije i nakupljanja sedre, pa je tako za neke od nalazišta sedre u dolini Kupe svojstveno da se mahovine bujno razvijaju u gornjim dijelovima nakupina, dok se ispod prostire od mahovina lišena, gola, neobrasla ili slabije obrasla sedra. Izvori uz koje se taloži sedra važni su sa stanovišta zaštite prirodnih vrijednosti i kao osobito ugrožena staništa štite se u sklopu europske ekološke mreže Natura 2000.

M. R.