Zanimljivosti

Rijetka staništa Gorskog kotara

By 6 kolovoza, 2019 1 prosinca, 2021 No Comments

Izvori u kojima se taloži sedra (Cratoneurion) – u dolini Kupe

Hidrološki, geološki i biološki vrijedni lokaliteti u Gorskom kotaru (vidi i https://ju-priroda.hr/2019/08/bocni-izvori-u-kamacniku/), napose u dolini gornjeg toka rijeke Kupe, jesu izvori i „curki“ tvrde vode na kojima se taloži sedra. Njihova je pojava opažena na nekoliko mjesta u strmim bočnim stranama uz desne obale rijeke Kupe (sl. 1). Koliko nam je zasad poznato, zbog prirode staništa, nakupine sedre i sedrotvornih mahovina nigdje na tom području ne zauzimaju veće površine, već stvaraju jastučaste, točkaste ili vrpčaste formacije prostorno malih površina.

Rijetka staništa Gorskog kotara

Sl. 1. Zajedinca mahovina sedrotvorki na bočnim padinama u dolini gornjeg toka rijeke Kupe (foto: M. Randić)

Taloženje sedre na takvim mikrolokalitetima u pravilu omogućuju ili potpomažu mahovine sedrotvorke, osobito one značajne za vegetacijsku svezu Cratoneurion commutati Koch 1928. Jedna od karakterističnih mahovina je Palustriella (poznatija i kao Cratoneuron cammutatum s.l.) koja se naseljava na stijenama preko kojih „suze“ ili polako teku vodeni „curki“, ali i na malim, često podvirnim izvorima tvoreći zelenkasto-žućkasto-riđaste nakupine (sl. 1, 2, 3).

Mahovina sedrotvorka

Sl. 2. Mahovine sedrotvorke u dolini Kupe


egetacijska sveza Cratoneurion

Sl.3. Detalj zajednice iz vegetacijske sveze Cratoneurion (foto: M. Randić)

Mahovinske nakupine u stalnoj su dinamičkoj (ne)ravnoteži u procesima razaranja, erozije i nakupljanja sedre, pa je tako za neke od nalazišta sedre u dolini Kupe svojstveno da se mahovine bujno razvijaju u gornjim dijelovima nakupina, dok se ispod prostire od mahovina lišena, gola, neobrasla ili slabije obrasla sedra. Izvori uz koje se taloži sedra važni su sa stanovišta zaštite prirodnih vrijednosti i kao osobito ugrožena staništa štite se u sklopu europske ekološke mreže Natura 2000.

M. R.