NovostiSivi vuk

Vukovi u dolini Rječine

By 11 listopada, 2019 No Comments

Vučja prisutnost tijekom ljetnih mjeseci izražena je bila na području Grobnika, posebno radi nekoliko zaredanih napada na domaće životinje (ovce i koze). U više navrata, od strane lokalnog stanovništva, viđane su dvije jedinke vuka u gornjem dijelu doline Rječine, posebno oko mjesta Brnelići. Pretpostavljamo da se radi o vukovima čopora “Suho”. Suradnjom s jednim od stanovnika Brnelića, postavili smo sredinom mjeseca rujna, fotozamku na kolnom putu, koji se spušta u samo mjesto. U osam dana, koliko je fotozamka bila aktivna, uspjeli smo snimiti  vuka u više navrata kao i jelensku divljač, srne, divlje svinje, lisicu, jazavca, čaglja.

Nije čudno da se vukovi kreću navedenim krajem, jer im šuma, koja dosiže do samih kuća, pruža odličan zaklon, a obližnje planinsko zaleđe masiva planine Obruč oduvijek je vučje stanište, gdje su vukovi stalno prisutni.  Suživot  ljudi i velikih zvijeri, posebno u ovakvim “rubnim” područjima pun je izazova, no edukacijom i poduzimanjem zaštitnih mjera, štete na stoci mogu se spriječiti i svesti na minimum.

Vukovi u dolini Rječine

Košute odnosno jelenska divljač, najčešći je plijen na vučjem meniju u Gorskom kotaru

Vukovi u dolini Rječine

Srnjak

Vukovi u dolini Rječine

Krdo divljih svinja