Smeđi medvjedZanimljivosti

Strizibuba pod korom odumrlog stabla jele

By 22 siječnja, 2020 No Comments

Ličinke i kukuljice strizibuba (Coleoptera: Cerambicidae) važna su sastavnica bioraznolikosti u odumrlom drveću. Ovi kornjaši pokazatelji su biološke očuvanosti šumskih ekosustava, stoga se u novijoj praksi gospodarenja šumama odumrlo drveće nastoji zadržati u šumi, a ne (toliko) revno uklanjati kao što je ranije bila navika. Posebno su za ležeća ili uspravna  odumrla stabla jele važne strizibube roda Rhagium (sl. 2) čije ličinke u njima izgrizaju hodnike.

Komorica za kukuljenje strizibube Rhagium

Ličinke roda Rhagium na završetku svog ličinačkog ciklusa, koji se odvija u odumrlom drvetu, gdje buše tunele, izlaze iz drveta i u prostoru između drveta i kore izgrađuju eliptične komorice značajnog ovalnog oblika gdje se (za)kukulje (sl. 1).

Strizibuba pod korom odumrlog stabla jele

Sl. 1. Napuštena komorica za kukuljenje ličinke strizibube roda Rahgium pod korom odumrlog debla jele (foto: Elvis Vuleta)

Rubove tih komorica, u prostoru pukotine između kore i drveta, u pravilu zapunjuju izgrizotinama drvenih vlakana, a takve strukture vrlo su prepoznatljive i ukoliko odlupimo koru s odumrlog debla jele često možemo naići na njih. Njihov karakterističan oblik i ovalno usmjerena te paralelno-koncentrično posložena drvena vlakna na rubovima nepogrešivo nam otkrivaju da ih je izgradila ličinka strizibube Rhagium. Ovu na fotografiji snimili smo pod korom suhe jele u šumskom predjelu između Crnog vrha i Kleka u grobničkim planinama.

U jelovim sastojinama na padinama brda Kobiljak iznad Ličkog polja zabilježili smo da odrasle strizibube Rhagium prezimljuju kao odrasli kornjaši. To je uobičajeno za one jedinke koje su se kukuljile kasno u sezoni – ujesen, pa u odraslom stadiju prezime u komorici do sljedećeg proljeća.

Strizibuba pod korom odumrlog stabla jele

Sl. 2. Strizibuba Rhagium bifasciatum na mrazištu Trstenik iznad Klane – kod ove strizibube, koja u odraslom obliku prezimljuje, pronađene su u hemolimfi bjelančevine sa svojstvima antifriza kojima se odupire smrzavanju (foto: M. Randić)

Ličinke, kukuljice i odrasle strizibube važna su hrana šumskim životinjama, posebno pticama, a vjerojatno se njima oslade i medvjedi koji kreću u potragu za zalogajima bogatim mastima i bjelančevinama pregledavajući što ima ispod kore odumrlog drveća. Upravo na suhim deblima jela često smo nailazili na tragove njihovih šapa, ponekad i zuba.

M. M., E. V. i M. R.