Snimili smo risa Gorana Zipa! Poslijednji put ovu jedinku zabilježili smo na istoj lokaciji, u podnožju Samarskih stijena, krajem listopada 2016. godine. Radi se o risu kojeg smo s kolegama istraživačima uhvatili i obilježili GPS ogrlicom u veljači 2015. godine u bitorajskim šumama i uvid u njegovo kretanje imali smo čitavu godinu dana, nakon čega je ogrlica automatski otpala te je potom i uspješno pronađena na terenu. Pretražujući podatke iz baze snimljenih risova, uočili smo da je ova jedinka u 2019. godini u više navrata i lokacija snimljena južno od ceste Breze-Stalak. Temeljem prikupljenih telemetrijskih podataka imali smo saznanja da Goran Zip zalazi i u taj šumoviti kraj, no sada čak vjerujemo da možda većinu vremena ili svog teritorija ima upravo na području Ričičkog bila, južno od navedene prometnice, dok sjeverno graniči s teritorijem mužjaka Marka Zipa. U svakom slučaju, ovaj nalaz jako nas veseli, tim više što znamo da se radi o risu čija je starost sada sigurno osam ili više godina!

Ris Goran Zip

Goran Zip fotografiran nakon hvatanja i obilježavanja GPS ogrlicom u veljači 2015. godine.

Ris Goran Zip

Goran Zip, “uhvaćen” fotozamkom krajem siječnja 2020. godine na teritoriju mužjaka Marka Zipa. U vrijeme parenja risovi su aktivniji u obilasku svojeg područja i u posjećivanju markirališta u potrazi za ženkom.