Euroazijski risZanimljivosti

Na markiralištu…

Risja markirališta, mjesta su koje risovi u kretanju svojim teritorijem više-manje redovno posjećuju, obilježavajući ih (markirajući) urinom. Na takav „mirisni“ način, između ostalog, risovi međusobno komuniciraju, a za markirališta često koriste objekte u prirodi koji su vrlo uočljivi, bilo da su prirodnog ili ljudskog porijekla. No poneka risja markirališta posjećuju i ostale šumske životinje s istim ciljem, otkrivajući tako i mirise nekog od prethodnika. Možemo ustvrditi da su takve lokacije (objekti) pravi „mirisni info-punktovi“, a neki od stanovnika šume žele se i dodatno uvjeriti kriju li još koju zanimljivost. (M.M.)

Evo o čemu pričamo…