NovostiSivi vuk

Procjena veličine populacije vuka (Canis lupus) u Hrvatskoj za razdoblje od 01. lipnja 2018. do 01. lipnja 2019. godine

Na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljeno je Izvješće o procjeni veličine populacije vuka (Canis lupus) u Hrvatskoj za razdoblje od 01. lipnja 2018. do 01. lipnja 2019. godine. Na kratak i razvidan način prikazana je metodologija i podatci koji su korišteni u svrhu izrade ovog Izvješća. Kvalitetni podatci sakupljeni na terenu ključni su element za izradu ovakvih dokumenata, a iz Izvješća je upravo i vidljivo da za pojedina područja u RH nedostaje podataka te bi u budućnosti, uvažavajući danu metodologiju, valjalo prikupiti više podataka u cilju donošenja preciznije procjene veličine populacije vuka. Za 7 čopora, čiji teritoriji se nalaze na području Primorsko-goranske županije (uključeni granični čopori koje dijelimo sa Slovenijom), dokazan broj jedinki iznosi 22 vuka, dok ukupni pretpostavljeni broj jedinki vuka u navedenih sedam čopora iznosi  44 jedinke. Radi se o čoporima Suho, Snježnik, Risnjak, Brod Moravice, Mrkopalj, Bitoraj-Ričičko bilo i Slavnik-Učka. (M.M.)

Cjelovito izvješće možete pogledati na slijedećoj poveznici: http://www.haop.hr/hr/novosti/procjena-velicine-populacije-vuka-canis-lupus-u-hrvatskoj-za-razdoblje-od-01-lipnja-2018-do