Euroazijski ris

Ris “Rista” u društvu još jednog risa

Risa “Ristu”, koji je uhvaćen  na području Nacionalnog parka Risnjak i za potrebe praćenja obilježen je GPS/GSM ogrlicom u sklopu EU projekta “Carnivora Dinarica”, snimili smo fotozamkom u središnjem dijelu njegova teritorija,  negdje između Fužina i Lokvarskog jezera. Zanimljivo je da ga u stopu slijedi još jedna jedinka, koju smo do sada  evidentirali na istoj lokaciji u travnju ove godine. Za pretpostaviti je da se radi o ženki. I ove fotografije upućuju na to da se risovi druže i izvan „službene“ sezone parenja, možda i više  nego što mi mislimo i znamo, o čemu ima sve više novih znastvenih spoznaja i dokaza.

Ris "Rista" snimljen fotozamkom Javne ustanove "Priroda"

Ris “Rista” snimljen fotozamkom Javne ustanove “Priroda”, između Fužina i Lokvarskog jezera.  Istu jedinku snimili smo također dana 13/5/2020 na padinama Kanculove glavice, iznad Lič polja.

 

Ris "Rista" u društvu još jednog risa

U istoj minuti, nakon “Riste”, evidentirali smo prolaz ove jedinke koju smo zabilježili na istoj lokaciji, već jednom do sada, dana 22/4/2020. godine (fotografija niže). Osim samih fotografija, fotozamka je zabilježila i video isječak na kojem se lijepo može čuti u pozadini risje glasanje, jednog od risova.

 

Ris "Rista" u društvu još jednog risa

Risovi u obilasku svojeg teritorija skloni su koristi uvijek iste prolaze ili staze kojima se “prebacuju” s jednog na drugi dio teritorija, pa ih je moguće na takvim pozicijama redovito i bilježiti.