NovostiSivi vukSmeđi medvjedZanimljivosti

Ostaci životinja u ponikvama

By 20 studenoga, 2020 No Comments

Ponikve u planinama krajobrazno su iznimno vrijedna i raznolika područja i osebujna su staništa. One imaju mnoge biološke uloge, a posebno su zanimljive kao mrazišta u kojima se zadržava hladan zrak i na dnu kojih dugo leži snijeg.

Ostaci životinja u ponikvama

sl. 1. Rečičko

Opazili smo i zanimljivu pojavu da se u dnu pojedinih ponikava i drugih terenskih uleknuća u visokom kršu na planinama u zaleđu Riječkog zaljeva nerijetko nalaze ostaci stradalih životinja.  Pojavu za sad ne znamo razjasniti. U nekima od tih krških depresija nalaze se trajni izvori vode pa je moguće da životinje tamo dolaze na pojilo (sl. 1) (možda ih zaskoče je vukovi ili risovi?), a možda zbog nekih razloga ovamo dolaze i na završetku svojeg životnog puta.

Ostaci životinja u ponikvama

Sl. 2. Ostaci plijena vukova u dnu ponikve istočno od Crnog vrha

Može se pretpostaviti da ih u udubljenja krškog terena prilikom progona ponekad stjeraju predatori pa ondje, osobito kad je visok snijeg, skončaju ili završe kao plijen. Tako smo prije nekoliko godina uz ponore u dnu glaciokrške uvale Rečičko naišli na impresivnu jelenju lubanju (sl. 3), a u dnu ponikve Ceclje bila je dobro očuvana lubanja medvjeda…

Ostaci životinja u ponikvama

Sl. 3. U dnu Rečičkog

U ponikvi na Ceclju također smo naišli na kosti jelena. Bile su izgrižene pa možemo pretpostaviti da su ove životinje skončale kao plijen vukovima. Sličnu smo pojavu zapazili i u dnu jedne manje ponikve travnatog dana istočno od Crnog vrha u grobničkim planinama (sl. 2). Takvih bi se primjera moglo nizati još… (M.R.)