Sivi vuk

Tragovi u snijegu-čopor Mrkopalj

By 13 siječnja, 2021 No Comments

Iako smo u 2019. godini u mrkopaljskom  području (Sungerski lug-Široka draga) bilježili dvije jedinke vuka, tijekom 2020. godine, fotozamkama smo evidentirali tri jedinke. Po nedavno pronađenim tragovima u snijegu početkom 2021., utvrdili smo do četiri jedinke u čoporu. O takvoj brojnosti (3-4 vuka) dobili smo informaciju i u mrkopaljskom kraju od ljudi koji su ih vidjeli, a zamijetili su da jedan vuk i lagano šepa, što nije čudno. Ozljedu je mogao zadobiti tijekom lova na jelene ili divlje svinje, kao najčešći vučji plijen u Gorskom kotaru.  Iako je zimu, posebno ako napada obilan snijeg, za brojnu divljač u oskudici hrane izazov preživjeti, za vukove je zima naprotiv  pravo vučje doba, kada lakše dolaze do plijena, posebno jelenske divljači, koja se teže kreće kroz dubok snijeg. (M.M.)

Tragovi u snijegu-čopor Mrkopalj

Otisci vučjih tragova na šumskoj cesti u mrkopaljskom kraju. (5/1/2021)

Tragovi u snijegu-čopor Mrkopalj

Vuk iz čopora Mrkopalj…