Zanimljivosti

Ptice oko našeg Centra

U ovo ljetno vrijeme, bilježimo više vrsta ptica pjevica viđajući ih svakodnevno i uživajući u njihovu pjevu i pojavi, od češljugara koji s obližnjeg  lipova debla čeprkaju po mahovini, pastirice koja se očito gnijezdi u pukotini starog silosa, lijepog ruha žutarice ili pak rusih svračaka koji se redovno viđaju na goranskim livadama, gdje sa stršaka vrebaju na plijen…

Ptice oko našeg Centra

Češljugari (Carduelis carduelis)

 

Ptice oko našeg Centra

Bijela pastirica (Motacilla alba)

Ptice oko našeg Centra

Žutarice (Serinus serinus)

Ptice oko našeg Centra

Mlada jedinka rusog svračka (Lanius collurio)

Nedavno smo dobili i donaciju od šest kućica za ptice, namijenjene malim dupljašicama, a imamo ih namjeru postaviti u obližnjoj šumi i pratiti tijekom iduće sezone gniježđenja da li će koja postati novi dom za neku od goranskih ptica pjevica. No priču o kućicama s fotografije, kako smo ih i od koga dobili, ostavljamo ipak za jesen!

Ptice oko našeg Centra

Kućice za pjevice koje za gniježđenje koriste duplju.

Ptice su svugdje oko nas, no nažalost veliki broj ovih pernatih letača stradava na brojnim „preprekama“ koje se nalaze u staništu. Kolizije sa žicama, stradavanje na neizoliranim vodičima strujnih vodova srednje naponske  mreže, sudari s vozilima i elisama rotora vjetroagregata samo su neki od razloga stradavanja, a iznimno čest je uzrok i kolizija s reflektirajućim staklenim površinama na zgradama, o čemu smo i sami posvjedočili, stradanjem dvije jedinke drozda na vratima našeg Centra.

Iako se ne radi o značajno velikoj staklenoj površini, no smještaj objekta u okružju šume te same pojave refleksije koja pticama daje privid njihova staništa, može dovesti do sudara prilikom leta. Jedna vrata zaštitili smo namjenskim naljepnicama protiv sudara, smanjujući površinu refleksije sa siluetama ptica grabljivica, te se nadamo da će upaliti! (M.M.)